Persberichten

Arcona Capital start met tweede emissie AC Vastgoed Nederland C.V.

23 september 2021

Arcona Capital Fund Management B.V. is gestart met de plaatsing van de tweede emissie van AC Vastgoed Nederland C.V. De emissie heeft een maximale omvang van EUR 7,5 miljoen. De minimale deelname is EUR 2.500. De emissie maakt deel uit van een herstructureringsplan dat in 2018 is gestart.

Arcona Capital nam in 2016 het beheer van de noodlijdende Nederlandse vastgoedportefeuille over van Steenwell Beheer en AE Beheer uit Groningen. De herstructurering van de portefeuille werd eind 2018 afgerond. De portefeuille met tien commanditaire vennootschappen en 15 vastgoedobjecten, voornamelijk kantoren verspreid over heel Nederland, werd daarbij ondergebracht in één nieuw fonds, AC Vastgoed Nederland CV. 

 

De afgelopen jaren zijn nieuwe huurders voor de kantoren gevonden, waardoor de bezettingsgraad en de waarde van het vastgoed zijn gestegen. Sinds begin 2019 zijn zes van de in totaal 15 vastgoedobjecten verkocht. 

 

AC Vastgoed Nederland C.V. belegt nu nog indirect in negen commerciële objecten verspreid over Nederland. In vier objecten wordt een aanzienlijk deel van het verhuurbaar vloeroppervlak gehuurd door (semi-)overheidsinstellingen. De fondsomvang bedraagt EUR 58,5 miljoen met een eigen vermogen van EUR 16,2 miljoen. Het huidig commanditair kapitaal is EUR 4,45 miljoen. 

 

De opbrengst van de emissie van maximaal EUR 7,5 miljoen wordt voornamelijk gebruikt voor investeringen in de vastgoedportefeuille en aflossing van bestaande participanten uit de eerste emissie, die daar gebruik van willen maken. 

 

Hilbert Visscher, directeur van Arcona Capital Fund Management B.V. over de structurering van de tweede emissie: “Het opstellen en het verkrijgen van de goedkeuring van het prospectus was een intensief traject door de complexiteit welke dan ook meer tijd heeft gevergd dan verwacht. Inmiddels kunnen wij de oud-participanten uit de tien voormalige Aefides en S2 vastgoed C.V.’s (de CVs) de mogelijkheid bieden om te profiteren van de gerealiseerde korting bij de afkoop van de oude (bancaire) financieringen. Deze financieringen werden in 2018 met een korting van circa EUR 11 miljoen ten opzichte van toen geldende taxatiewaarde afgekocht. Na een succesvolle afronding van de tweede emissie zal Arcona Capital Fund Management B.V. verder gaan met de verkoop van de negen resterende vastgoedobjecten.” 

 

De tweede emissie staat eerst open voor de circa 700 oud-participanten uit de CVs en zal daarna (als er nog ruimte is) worden opengesteld voor derden. Het door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde prospectus is te vinden op de website (www.acvastgoednederland.nl).

 

Arcona Capital Fund Management B.V. werd juridisch en fiscaal bijgestaan door Loyens & Loeff. 

Arcona Capital start met tweede emissie AC Vastgoed Nederland C.V.
23 september 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf eind 2020, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: