Persberichten

Arcona Capital verkoopt kantoorgebouw in Rotterdam-Zuid

15 juli 2022

AC Vastgoed Nederland C.V. (het Fonds) maakt bekend dat zij het grootste vastgoedobject uit haar vastgoedportefeuille van oorspronkelijk 15 objecten heeft verkocht. Het betreft het kantoorgebouw aan de Dynamostraat 16-22 in Hart van Zuid, een wijk in Rotterdam.

Het kantoorgebouw is een modern, goed onderhouden kantoorgebouw van circa 12.200 m2 vvo en is voorzien van 171 parkeerplaatsen verdeeld over de ondergrondse parkeergarage en het bovengelegen parkeerdek. Het pand is gebouwd in 2008. 

 

Het kantoorgebouw heeft een sociale bestemming en wordt momenteel voor bijna 90% van het vloeroppervlak gehuurd door Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Parnassia Groep. Stichting Jeugdbescherming is een regionaal opererende organisatie. Parnassia Groep is een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Zij verlenen zorg aan ruim 170.000 patiënten vanuit locaties door heel Nederland.

 

Peter Mars, directeur Arcona Capital Fund Management B.V. over de verkoop: “Met deze verkoop reduceren wij het risico voor de beleggers tot een minimum. Uit de verkooppbrengst en aanwezige liquide middelen wordt substantieel op de lening afgelost. Het Fonds verkoopt ook dit object boven de laatste taxatiewaarde, wat betekent dat opnieuw additionele waarde voor de beleggers is gecreëerd. Wij verwachten voor het einde van het jaar nog een aantal vastgoedobjecten uit het Fonds te kunnen verkopen.”


19 juli 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf eind 2020, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: