Persberichten

Arcona Capital verkoopt twee objecten en lost financiering DRC volledig af

18 november 2022

Arcona Capital heeft namens AC Vastgoed Nederland C.V. (het Fonds) opnieuw twee vastgoedobjecten van het Fonds verkocht. De koper is een particuliere belegger. Met de opbrengst van de verkopen wordt de financiering van het door DRC Savills Investment Management Capital (DRC) gemanaged fonds geheel afgelost.

De verkoop betreft een winkelpand aan de Rondweg-West 92 in Dokkum en een kantoorgebouw aan de Badweg 2 en 4 in Leeuwarden. Het object aan de Rondweg in Dokkum omvat circa 1.365 m2 verhuurbaar oppervlak en werd in het verleden verhuurd aan Jumbo Supermarkten. Het object aan de Badweg 2 en 4 in Leeuwarden heeft een verhuurbaar oppervlak van 3.909 m2 en heeft als hoofdhuurder Stichting Jeugdhulp Friesland.

 

Peter Mars, directeur van Arcona Capital Fund Management B.V. zegt over de transactie: “Met deze verkopen wordt de financiering van DRC volledig afgelost. Met die financiering maakte DRC het in 2018 mogelijk bestaande financieringen van Propertize en twee andere financiers van meer dan EUR 95 miljoen af te kopen met een korting van meer dan EUR 43 miljoen. Het was een zeer complexe transactie omdat de afgekochte financiering door drie verschillende financiers was verstrekt aan tien commanditaire vennootschappen met allemaal verschillende participanten. DRC heeft de oude financiers er van weten te overtuigen op de afkoop te wachten. Wij kijken met voldoening terug op de samenwerking met DRC en verwachten dat wij elkaar in de nabije toekomst weer zullen vinden. Nu de externe financiering geheel is afgelost zal de opbrengst van de volgende verkopen geheel ten goede komen aan de participanten in het Fonds en aan de participanten in de tien oude commanditaire vennootschappen die allen een winstrecht op het Fonds houden. We verwachten hierover op korte termijn een nieuwe aankondiging te kunnen doen.”

 

Mark Gibbard, partner bij DRC: "We willen graag het hele Arcona Capital-team bedanken voor hun harde werk en samenwerking gedurende de looptijd van de lening, en we kijken ernaar uit om met het team samen te werken aan toekomstige transacties."

 

Arcona Capital werd juridisch vertegenwoordigd door Loyens & Loeff. De koper is geadviseerd door Trip Notarissen. DRC werd juridisch bijgestaan door Van Doorne en Paul Hastings.

Arcona Capital verkoopt twee objecten en lost financiering DRC volledig af
18 november 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: