Persberichten

Sluiting tweede emissie AC Vastgoed Nederland C.V.

5 november 2021

De directie van AC Vastgoed Nederland C.V. heeft besloten de tweede emissie op 5 november 2021 vervroegd te sluiten. De totale omvang van de tweede emissie is EUR 6,7 miljoen welke bijeen is gebracht door ruim 100 participanten.

Peter Mars, directeur van Arcona Capital Fund Management B.V. over de tweede emissie: “De tweede emissie is het sluitstuk van een herstructureringsplan welke de participanten in 2017 hebben goedgekeurd en wij in 2018 hebben ingezet. Wij zijn tevreden dat wij ook deze fase met succes hebben kunnen afronden. De tweede emissie verliep voorspoedig ondanks de complexiteit en de historie van het product.

 

Wij zijn van mening dat wij met dit opgehaalde vermogen voldoende financiële middelen hebben welke gebruikt kunnen worden om enkele participanten uit eerste emissie die deels uit willen treden, terug te kunnen betalen alsmede waar nodig te investeren in de diverse vastgoedobjecten welke (indirect) eigendom zijn van AC Vastgoed Nederland C.V. De intentie is, zoals aangegeven in het gepubliceerde prospectus, dat direct na sluiting van de tweede emissie gestart wordt met de verkoop van de vastgoedobjecten in Rotterdam en Arnhem. De opbrengst wordt aangewend voor een substantiële aflossing op de financiering van DRC Capital.” 

 

Op 8 september 2021 heeft de Autoriteit Financiële Markten het prospectus voor de tweede emissie goedgekeurd. De emissie stond in principe alleen open voor de 700 oud-participanten die een voorkeursrecht hadden om aan de emissie deel te nemen. 

Sluiting tweede emissie AC Vastgoed Nederland C.V.
5 november 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: