Beleggingsbeleid

Fonds / Beleggingsbeleid

De visie van de beheerder is om het eigen vermogen van AC Vastgoed Nederland C.V. uit te keren aan de participanten middels een gedegen verkoopprogramma van het resterende vastgoed in de komende drie jaar.

AC Vastgoed Nederland C.V. wil haar participanten kapitaalbehoud en een aantrekkelijk dividendrendement bieden. AC Vastgoed Nederland C.V. heeft bij de afkoop van de oude financiers een korting weten te bedingen. Dit betekent dat de participanten van AC Vastgoed Nederland C.V. een aantrekkelijk rendement geboden kan worden indien AC Vastgoed Nederland C.V. in staat is deze korting middels de verkoop van de vastgoedobjecten te kunnen kristaliseren.

 

De doelstelling is om op een termijn van circa drie jaar na goedkeuring van het prospectus (september 2024) alle vastgoedobjecten verkocht te hebben.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: