Directie

Fonds / Directie

De beheerder van AC Vastgoed Nederland is Arcona Capital Fund Management B.V. (ACFM). ACFM is een volledige dochtermaatschappij van Arcona Capital Nederland N.V.

AC Vastgoed Nederland C.V. en de beheerder Arcona Capital Fund Management B.V. (de Beheerder) vallen onder de richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive), “AIFMD Richtlijn” en de Gedelegeerde Verordening van de Europese Commissie 231/2013 “Uitwerkingsverordening” zoals geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De Beheerder is in het bezit van een AIFMD Vergunning.

De directie van de Beheerder wordt gevormd door Guy St. J. Barker LLB, mevrouw M.TH. Blokland, drs. Peter H.J. Mars en de heer M. van der Laan.

Het dagelijks management van AC Vastgoed Nederland C.V. wordt gevormd door een team van professionals bestaande uit een fund manager en asset managers.

De Beheerder is verantwoordelijk voor de algehele strategie en het dagelijks management van AC Vastgoed Nederland C.V.

De finance specialist is/was verantwoordelijk voor het contact met DRC Capital, de 'financier'. Hij onderhield het contact met DRC Capital en monitorde of AC Vastgoed Nederland C.V. aan de bankconvenanten kon (blijven) voldoen. Inmiddels de financier 100% afgelost.

De asset managers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met huurders, het zoeken naar nieuwe huurders en het maken en laten uitvoeren van onderhoudsplannen.
 

Directie


De directie van AC Vastgoed Nederland C.V. is Arcona Capital Fund Management B.V. welke vertegenwoordigd wordt door vier zelfstandig bevoegde directeuren.De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: