Financiering portfolio

Fonds / Financiering portfolio

AC Vastgoed Nederland C.V is per 30 juni 2023 uitsluitend gefinancierd middels eigen vermogen.

De verdeling is als volgt:
 
Eigen vermogen      € 17,72 miljoen
Financiering             € 0
 
De loan-to-value (verhouding boekwaarde vastgoed/omvang financiering) van de vastgoedportefeuille is daarmee 0%.

Commanditair kapitaal

Het commanditair kapitaal bestaat uit 2.666 participaties van nominaal € 2.500. Het eigen vermogen heeft een totale waarde van € 17,72 miljoen. De hoogte van eigen vermogen is gebaseerd op de ongeaudite cijfers per 30 juni 2023.

 

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: