Financiering portfolio

Fonds / Financiering portfolio

AC Vastgoed Nederland C.V is gefinancierd middels eigen en vreemd vermogen.

Per 31 december 2021 is de verdeling als volgt:
 
Eigen vermogen € 16,11 miljoen
Bancaire financiering                    € 37,62 miljoen
 
De loan-to-value (verhouding boekwaarde vastgoed/omvang bancaire financiering) van de vastgoedportefeuille bedraagt 69,8%.

Commanditair kapitaal

Het commanditair kapitaal bestaat uit 2.666 participaties van nominaal € 2.500. Het eigen vermogen heeft een totale waarde van € 16,11 miljoen. De hoogte van eigen vermogen is gebaseerd op de geaudite cijfers per 31 december 2021.

Bancaire financiering

AC Vastgoed Nederland C.V. heeft een financiering, verstrekt door een debt fund beheerd door DRC Capital.

De kenmerken van de bancaire financiering is: 

Beheerder fonds               DRC Capital
Omvang  € 37,62 miljoen
Looptijd  Tot 21 november 2022

Rente

 7,25%

 

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf eind 2020, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: