Uitkeringen op participaties

Fonds / Uitkeringen op participaties

AC Vastgoed Nederland C.V. heeft op 21 september 2019 (eerste emissie) en 15 december 2021 (tweede emissie) in totaal 2.666 Participaties A uitgegeven. Op deze pagina vindt u de uitkeringen per Participatie A van nominaal € 2.500 en de uitkeringen op de Participaties B (winstrecht).

AC Vastgoed Nederland C.V. heeft Participaties A uitgegeven. Deze participaties zijn niet verhandelbaar. AC Vastgoed Nederland C.V. functioneert als het ware als een closed-end beleggingsfonds.

Historie uitkeringen

Hieronder vindt u de werkelijke uitkeringen aan Participanten A en Participanten B (winstrechthouders) tot 21 december 2023:

 

2019: € 0 per Paricipatie A van € 2.500 elk

2020: € 0 per Paricipatie A van € 2.500 elk

2021: € 637,50 per Participatie A van € 2.500 elk *

2022: € 300 per Participatie A van € 2.500 elk

2023: € 225 per Participatie A van € 2.500 elk

2023: 4,00% (over de historische inleg) per Participatie B (winstrecht)

 

* Dit betrof een uitkering over de Participaties A die verkregen zijn in de eerste emissie. Het rendement is 12% per jaar en had betrekking op een periode van 2,13 jaar.

 

AC Vastgoed Nederland C.V. keert het rendement uit op basis van de waterfall opgenomen in het prospectus. Het uitkeringenbeleid van AC Vastgoed Nederland C.V. is erop gericht overtollige liquide middelen aan haar Participanten uit te keren. AC Vastgoed Nederland C.V. beoogd om op een termijn van drie jaar alle vastgoedobjecten te verkopen en de opbrengsten uit te keren.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: