Uitkeringen op participaties

Fonds / Uitkeringen op participaties

AC Vastgoed Nederland C.V. heeft op 21 september 2019 (eerste emissie) en 15 december 2021 (tweede emissie) in totaal 2.666 participaties uitgegeven. Op deze pagina vindt u de uitkeringen per participatie van nominaal € 2.500 per jaar

AC Vastgoed Nederland C.V. heeft participaties uitgegeven. Deze participaties zijn niet verhandelbaar. AC Vastgoed Nederland C.V. functioneert als het ware als een closed-end beleggingsfonds.

Historie uitkeringen

Hieronder vindt u de werkelijke uitkeringen aan de participanten tot 31 december 2021:

 

2019: € 0 per paricipatie van € 2.500 elk

2020: € 0 per paricipatie van € 2.500 elk

2021: € 637,50 per participatie van € 2.500 elk *

 

* Dit betrof een uitkering over de participaties die verkregen zijn in de eerste emissie. Het rendement betrof 12% per jaar en had betrekking op een periode van 2,13 jaar.

 

AC Vastgoed Nederland C.V. keert het rendement uit op basis van de waterfall opgenomen in het prospectus. Het uitkeringenbeleid van AC Vastgoed Nederland C.V. is erop gericht overtollige liquide middelen aan haar participanten uit te keren. AC Vastgoed Nederland C.V. beoogd om op een termijn van drie jaar alle vastgoedobjecten te verkopen en de opbrengsten uit te keren.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: