Reglementen

Governance / Reglementen

AC Vastgoed Nederland CV en haar beheerder Arcona Capital Fund Management B.V. hebben diverse (interne) reglementen en procedures ingevoerd.

Dufas Principles of Fund Governance

Arcona Capital Fund Management B.V. (hierna ACFM) onderschrijft de door de Dutch Fund and Asset Management Association opgestelde Principles of Fund Governance. In lijn met deze beginselen stelt ACFM bij haar handelen het belang van de belegger centraal.

In het geval van een mogelijke belangentegenstelling zal de betreffende transactie vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Participantenvergadering.

De integrale tekst van de Principles is te vinden op www.dufas.nl onder publicaties.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: