Onze diensten

Over Arcona / Onze diensten

De diverse Arcona Capital kantoren in Europa kunnen de volgende diensten verlenen aan haar cliënten.

Fund Management

Arcona Capital heeft meer dan twintig jaar ervaring in het creëren, structureren en het beheren van vastgoedfondsen in Europa, met  aantoonbare expertise op het gebied van grensoverschrijdende structuren. Ons professioneel team coördineert fonds conceptie/structurering, fondsenwerving (zowel vreemd als eigen vermogen), de initiële investeringsprogramma's, asset management processen, fondsadministratie, en de uiteindelijke desinvestering. Voor deze activiteiten heeft Arcona Capital middels Arcona Capital Fund Management B.V. een vergunning van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) van de Europese Unie. 

Investment Management

Onze lokale teams assisteren klanten in het uitvoeren van gerichte investeringsprogramma's in Nederland en in Centraal- en Oost-Europa. Deze service omvat advies ten aanzien van strategische asset allocatie, asset sourcing en selectie, acquisitie underwriting, onderhandeling en ondersteuning, due diligence management, financieringsadvies, het aanbieden van asset en property management van onroerend goed.

Asset Management

Ons regionaal vastgoed beheer platform is de strategische basis voor al de vastgoeddiensten die Arcona Capital aanbiedt. Wij zijn van mening dat lokaal vastgoedbeheer van essentieel belang is voor het bereiken van een adequaat rendement van core-plus en value added vastgoed. In de meeste Europese markten kan deze competentie niet met succes worden uitbesteed aan derden. Daarom werken onze in-house vastgoed beheer teams rechtstreeks met onze Fund en Investment Managers in het selecteren en het verwerven van vastgoed zodat, met een vooraf overeengekomen beheerplan. Op deze manier kan het, maximale inkomen en waardestijging van het vastgoed op korte en lange termijn gerealiseerd worden.

Development Management

Onze project ontwikkelingsdiensten zijn allesomvattend. Startend vanaf het ontwerp, de vergunningverlening en de aanbesteding, bouw toezicht, verkoop, marketing en kwaliteitscontrole van projecten die worden uitgevoerd voor de door ons beheerde fondsen en andere cliënten. Met ons uitgebreid netwerk bij private en institutionele partijen kunnen wij ook de ontwikkelings- en bouwfinanciering verzorgen en beheren.

De doelstelling van AC Vastgoed Nederland C.V. is, om binnen een termijn van drie jaar, gerekend vanaf september 2021, de vastgoedportefeuille te verkopen en de opbrengsten uit te keren aan de participanten.

AC Vastgoed Nederland C.V. verhuurt o.a. aan: